RC cars

» Časopis » Autorské příspěvky


Autorské příspěvky

Obsahová náplň časopisu sestává z velké části z článků externích autorů. Uvítáme proto i vaše příspěvky. Zajímají nás, či spíše čtenáře, především články technického charakteru, plánky modelů, ale také fotografie, drobné rady pro šikovné ruce a po předběžné dohodě s námi (stačí telefonicky) reportáže z významnějších či něčím zajímavých soutěží.

Jak by měl příspěvek vypadat?

Text:

Příspěvky velmi často zasílají autoři zvyklí psát na internetové stránky, což je na jejich zpracování znát. Internetové stránky mají v podstatě neomezený prostor na text, časopis je však omezen formátem a počtem stránek. Na internetu si tedy můžeme pohrávat se slovíčky, prokládat odborný článek informacemi sice nepodstatnými, leč text příjemně oživujícími (když to někdo umí), zatímco styl článku do „papírového“ časopisu by měl být úsporný, hutný. Mějme vždy na paměti, že nepíšeme slohové cvičení, nýbrž že chceme čtenářům sdělit co nejvíce podstatných informací na co nejmenším prostoru.

Text může být psán na počítači, psacím stroji nebo i ručně, jedinou podmínkou je, aby byl čitelný. Může být zaslán poštou či e-mailem na adresu redakce@rc-cars.cz . Pokud je to e-mailem, je pro nás lepší, když je k němu přidán jako příloha v nějakém obvyklém textovém editoru (například word). Samotný text napsaný v outlooku expres totiž po převedení do námi používaného programu postrádá háčky a čárky. Pokud jde o počítačový text zasílaný poštou, ideální pro nás je, když je na disketě nebo CD, v každém případě je ale vhodné přiložit k médiu ještě vytištěný text. Jednak se může stát, že zaslané médium se nám nepodaří otevřít, jednak se na papíře lépe rediguje.

Ať už ale zasíláte svůj příspěvek poštou nebo elektronicky, nezapomeňte uvést svou poštovní adresu a pokud máte, tak číslo účtu, abychom vám mohli zaslat autorský výtisk časopisu a poté i honorář.

Fotografie

v „papírovém“ provedení by měly mít formát aspoň 10x15 cm (naprosté minimum je 9x13 cm) a lesklý povrch. V digitální podobě musí být zpracování fotografií proti internetu zcela rozdílné. K „pověšení“ na internet stačí celkem malé rozlišení, pro zpracování do tisku ovšem potřebujeme podstatně větší. Aby snímek, který má v časopise šířku přes dva sloupce textu, tedy 90 mm, vyšel v tisku dostatečně kvalitní, měl by mít na šířku 1600 obrazových bodů (2 megapixelový fotoaparát), absolutní minimum je 1200 obrazových bodů. Jde o rozlišení vzniklé již při fotografování, zvětšení původně malého rozlišení v počítači není nic platné. Jako formát je nejvhodnější JPEG s co nejmenší kompresí (tedy s největší velikostí snímku).

Samozřejmě předpokládáme, že zobrazovaný předmět zabírá větší plochu snímku. Pokud je na fotografii zelená louka a uprostřed nepatrný model, muselo by být rozlišení podstatně větší, abychom jej mohli, jak se říká, vyříznout. (To platí jak pro fotografie papírové, tak v digitální podobě.)

Někdy se nám autoři, kteří umějí zpracovávat fotografie v počítači, snaží pomoct a udělají výřez snímku sami. Nám to ale spíš vadí. Při srovnávání snímků a textu na stránku časopisu totiž občas musíme trochu přizpůsobit rozměry snímku, a tak na jeho okrajích potřebujeme trochu „masa“, abychom si jej mohli oříznout podle svých potřeb. Rozhodně také není třeba upravovat barvy či jasy a kontrasty zasílaných snímků. Stejně do každého z nich musí sáhnout náš pracovník DTP, neboť je třeba je sladit se snímky v celém časopisu tak, aby vypadaly dobře po vytištění, což bývá v každé tiskárně (bohužel někdy i u každého čísla) trochu jinak.

Technické kresby

jsou pro nás nejlepší na pauzovacím, případně bílém papíře černou tuší (nikoliv tenkým popisovačem, má horší krytí), popisky nejlépe technickým písmem podle šablony. Pokud jde o výkres nakreslený v počítači, je lepší nejdříve zavolat a domluvit se přímo s pracovníkem našeho DTP (e-mail: stepan@rc-cars.cz) , v jakém je programu, aby nenastaly problémy.

Co za to?

Veškeré články, fotografie i výkresy samozřejmě honorujeme. Výše honorářů je závislá na kvalitě a atraktivnosti příspěvku, obecně lze napsat, že nejméně honorované jsou reportáže. Výše honoráře je dále závislá od plochy, již v časopise materiál zabere. Bližší informace vám můžeme poskytnout na e-mailu jirak@rc-cars.cz 

Z honorářů do 7000 Kč v jednom čísle časopisu srážíme 15% srážkovou daň, odesílanou na finanční úřad. Honorář už pak nepodléhá dalšímu zdanění, ale měl by být uváděn ve vyúčtování zdravotní pojišťovně. Honoráře nad 7000 Kč zasíláme celé a autor by je měl uvádět ve svém daňovém přiznání.

Kdy článek vyjde?

Články se snažíme uveřejňovat co nejdříve, to platí zejména u reportáží – aby neztratily aktuálnost. U jiných materiálů záleží více na jejich zaměření, může se třeba stát, že v červnu zaslaný materiál o ježdění s RC rolbou musí počkat na podzimní měsíce, kdy se stane aktuálním. Také se stává, že materiály s podobným tématem jsou "ve frontě" a uveřejňujeme je postupně. Na stav svého článku se můžete kdykoliv informovat na e-mailu jirak@rc-cars.cz.

Nakládání s použitými materiály:

Použité fotografie zasíláme zpět a přidáme i ty, které byly zaslány s celým příspěvkem, ale nebyly otištěny. Autor je může použít i jinde. Protože je máme zachovány v digitální podobě, může se někdy stát, že je použijeme znovu, třeba jako ilustrační foto, ale opět pouze v časopise, nikoliv samostatně například na plakát. Nepoužité příspěvky, které si redakce nevyžádala, nevracíme. 

Pokud tedy máte vhodný materiál k zveřejnění a chcete se o něj podělit se čtenáři časopisu RC cars, neváhejte a domluvte se s námi na telefonu 222 723 388 (nejlépe v odpoledních hodinách) nebo prostřednictvím e-mailu redakce@rc-cars.cz na dalším průběhu spolupráce.

?